//
archives

Nhân viên kinh doanh

This category contains 5 posts

Làm gì để tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng?

Câu hỏi này dùng để kiểm tra sự nhạy bén của ứng viên. Một ứng viên bình thường sẽ nêu ra cách trực tiếp, như tìm trên mạng, gọi điện liên hệ, tham khảo website .v..v. Ứng viên nhạy bén sẽ trả lời rằng họ sẽ tìm đến các công ty có cùng đối tượng … Continue reading

Loại người nào phù hợp với nghề bán hàng?

Đây thực ra không phải là câu hỏi dành cho ứng viên, mà là dành cho người thực hiện phỏng vấn. Theo mô hình DISC, mẫu người sẽ tỏa sáng trong vai trò bán hàng là loại D và I, với các tính cách sau: Tính của loại người D : Thu hút, Nhạy bén, … Continue reading

Làm thế nào để đạt được doanh số bán hàng đặt ra?

Các ứng viên bình thường sẽ liệt kê đủ mọi yếu tố thành công, như làm việc chăm chỉ, có khả năng giao tiếp, nắm rõ tâm lý khách hàng, nắm rõ sản phẩm, có khả năng thuyết phục cao ..v..v.. Các ý này đều đúng, nhưng ngay cả những sinh viên mới ra trường … Continue reading

Điều gì trong công việc là quan trọng nhất với Anh/Chị

Các ứng viên bình thường sẽ trả lời về các ý như:  môi trường năng động ,  mọi người hòa đồng, hỗ trợ nhau, lãnh đạo có năng lực …. Tức họ sẽ nói về các yêu cầu của môi trường để công việc của họ được thuận tiện. Ứng viên sáng giá cho vị trí nhân … Continue reading

Ai là người có đánh giá cao nhất về khả năng của anh/chị

Câu hỏi: Trong số người mà ai quen biết, ai là người có đánh giá cao nhất về anh chị, vì sao? Đa số các ứng viên sẽ trả lời đó là cấp trên, bạn bè thân, đồng nghiệp cùng làm ( vì ai cũng nghĩ ra được các đối tượng này trong thoáng qua). … Continue reading

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Chấp nhận thử thách - Vươn tới thành công

Chương trình thực tập dành cho sinh viên

Đúng chương trình học - Đúng trải nghiệm

Advertisements